Hoe hoog mag een pergola zijn

hoe hoog mag een pergola zijn

Liever een goede buur dan een verre vriend. Die vlieger gaat niet altijd op, zeker niet als het om erfafscheiding gaat. Over zaken als hoe hoog mag de pergola (van de vervelende buurvrouw) zijn en waar ligt eigenlijk precies de erfgrens zijn al ontelbare burenruzies ontstaan. De hoogte van een pergola kan zomaar een einde van een jarenlange vriendschap betekenen, en dat wil uiteraard niemand.

Gratis offerte voor een pergola

Vergunningsvrij

Om eerst eens op de pergola van hout in te gaan: een pergola wordt gezien als tuinmeubilair en is vergunningsvrij tot maximaal 2,5 meter hoogte. Een pergola mag in de voor- en achtertuin geplaatst worden, vanzelfsprekend op eigen grond. Komt een pergola tegen de schutting van de erfafscheiding te staan, dan geldt een maximale hoogte van twee meter. Al die ruzies over de erfafscheiding zijn eigenlijk onnodig, want over zaken als de hoogte van de pergola of die van de heg bestaat duidelijke regelgeving. Zo geldt dat de pergola, schutting, muur, hek of heg aan de voorkant van de woning nooit hoger dan een meter mag zijn. Heel simpel dus, en als iedereen zich er aan houdt is er niets aan de hand. Naast en achter het huis geldt een maximale hoogte van twee meter, in het geval van een pergola is dit opgerekt naar 2,5 meter. Verder staat in de wet dat in het geval van een muur of schutting geen raam of andere opening geplaatst mag worden. Er zijn overigens wel gemeenten die eigen regels en dus ook eigen hoogtes aanhouden. Dat moet dan vastgesteld zijn in de plaatselijke verordening.

Checken

Ruzie over de hoogte van de pergola en een raam in de schutting behoren vanaf nu dus tot de verleden tijd. Maar er is natuurlijk wel meer. Zo kun je van buren eisen dat er op de grens van twee terreinen een dichte afscheiding gerealiseerd wordt. Die scheiding, in welke vorm dan ook, wordt dan bezit van beide partijen. En dus betaalt een ieder de helft van de kosten en zijn beide partijen ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan de eigen zijde. Aan die eigen kant mag iedereen simpel gesteld doen wat het maar wil, al staat in de wet dat balken en bouten slechts tot in de helft van de geplaatste scheiding aangebracht mogen worden. En echt, er zijn mensen die dit tot op de millimeter checken.

Gratis offerte voor een pergola

Juridische weg

Een heg? Ieder snoeit de eigen kant. En in geval van twist is het in beginsel zo dat er in eerste instantie getracht moet worden om samen tot een oplossing te komen. Als buren samen iets bijzonders willen en daarmee de wettelijke regels met voeten treden, dan kan dat door het aanvragen van een omgevingsvergunning. Niet zelden slagen buren er niet in om tot overeenstemming te komen over bijvoorbeeld een erfafscheiding. Er zijn mediators die dan bemiddelen en mocht er dan nog geen overeenstemming bereikt zijn, dan wacht nog de juridische weg. Nog steeds plaatsen buren elk een eigen schutting, met de ‘ruggen’ tegen elkaar aan. Hoe zonde is dat eigenlijk. Conclusie: ken de regels, communiceer open en houd je aan de wet, dan is er niets aan de hand.