Tuinman: Welke kosten zijn te verwachten?

Wat vroeger gebruikelijk was in grotere huizen, namelijk om een eigen tuinman te hebben, wordt vandaag de dag vaak weer opgepakt door gebrek aan tijd. In tegenstelling tot de hoveniers, die in het verleden meestal in dienst waren, worden tegenwoordig echter vooral freelance dienstverleners belast met tuinontwerp en tuinonderhoud. Wat dit meestal kost, bespreken we in een interview met de kostencontrole-expert.

tuinman kosten

Vraag: Wat kosten de diensten van een tuinman?

Kostencontrole-expert: Dit hangt natuurlijk altijd af van wat de tuinman precies moet doen. De basisprincipes van de tuinbouwactiviteiten worden hieronder toegelicht:

  • Planning en advies
  • Tuinontwerp en
  • Tuinonderhoud

Planning en advies

ontwerp tuin professionele tuinman
Een professionele tuinman kan nuttig zijn bij het ontwerpen van de tuin.

Als het gaat om het ecologisch en optisch verantwoord ontwerpen van een tuin, is de professionele tuinier zeker het beste aanspreekpunt. Hij weet welke planten welke groei- en locatieomstandigheden nodig hebben om te kunnen gedijen en welke beplanting het best geschikt is voor welke bodemomstandigheden.

De kosten voor planning en advies kunnen sterk variëren, afhankelijk van de opdracht van de kwekerij, en vaak is een basisconsultatie ook gratis als de ontwerpwerkzaamheden later worden uitgevoerd.

Tuinontwerp

Afhankelijk van uw persoonlijke wensen zijn er veel verschillende manieren om een tuin te ontwerpen. Dit kan variëren van een eenvoudige boerentuin tot een moestuin en Chinese Feng Shui tuinen.

Welke kosten voor het tuinontwerp te verwachten zijn, hangt uitsluitend af van de ontwerpwensen. Voor speciale ontwerpen kunt u echter ruwweg uitgaan van kosten in de orde van grootte van 35 EUR per m² tot 100 EUR per m².

Tuinonderhoud

Een groot deel van het werk dat vandaag de dag door tuiniers wordt uitgevoerd, betreft professioneel tuinonderhoud. Dit omvat werkzaamheden zoals het inzaaien van gazons, het regelmatig verzorgen van het gazon (maaien, verticuteren) maar ook het verzorgen van struiken en heesters, herbeplanting en het planten van bedden.

tuinman gazon maaien
Het maaien van het gazon door de tuinman is meestal vrij goedkoop.

Terwijl het planten van bedden vaak vrij duur is met ongeveer 25 EUR per m² tot 35 EUR per m², wordt het eenvoudigere werk meestal vrij goedkoop gedaan. Het maaien van het gazon door de tuinman kost meestal slechts ongeveer 0,10 EUR per m² tot 0,30 EUR per m², terwijl het verticuteren meestal slechts ongeveer 1 EUR per m² kost.

Bij het snoeien van een haag kan men er ook vaak van uitgaan dat de kosten vrij laag zijn.

Het professioneel inzaaien van gazons, inclusief de noodzakelijke nazorg, brengt meestal kosten met zich mee van ongeveer 2 tot 12 EUR per m², afhankelijk van de vereiste individuele inspanning, het gekozen type gazon en de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden achteraf.

Werken volgens uurloon

Vaak zijn er individuele banen waarvoor geen forfaitaire prijsberekening bestaat. In deze gevallen kunt u de kosten per uur tussen de 30 en 50 EUR per uur voor uw rekening nemen.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

De lente is aangebroken en we laten de tuinman eindelijk onze toch al wat overwoekerde tuin opknappen. 550 m² gazon wordt gemaaid en verticuteerd, onze haag van 30 m wordt in vorm gemaaid en een bed van 5 m² wordt voor het huis aangelegd.

WerkPrijs
Aanpak41 EUR
Gazononderhoud (maaien en verticuteren)770 EUR
Snoeien van hagen en verwijderen van knipsels125 EUR
Perkplant met gewenste beplanting165 EUR
Totale kosten1.101 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op individuele diensten die door een specifiek bedrijf worden geleverd. In andere gevallen kunnen ze ook aanzienlijk verschillen.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor de tuinman afhankelijk?

prijs tuinman
De kosten voor de tuinman zijn afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden.

Kostencontrole expert: Houd hier altijd rekening mee:

  • welke werkzaamheden de tuinman moet uitvoeren
  • op welke prijsstelling het is gebaseerd
  • of er regelmatig zorgdiensten moeten worden verleend (vaak zijn er gunstige "abonnementstarieven" mogelijk voor regelmatige diensten)
  • welke speciale ontwerpwensen er bestaan

Vraag: Kunnen de kosten voor de tuinman fiscaal aftrekbaar zijn?

Kostencontrole expert: In principe is dit mogelijk. In de belastingaangifte kunnen delen van de arbeidskosten (niet de materiële kosten) van een ambachtsman tot een totaal jaarlijks bedrag (6.000 EUR per jaar) worden geclaimd. Dan kan tot 1.200 EUR worden gecrediteerd.

Er zijn echter bepaalde voorwaarden van toepassing:

  • De loonkosten moeten apart op de factuur worden vermeld.
  • de factuur van de tuinman moet zijn overgemaakt (contante betaling wordt niet geaccepteerd)
  • het gebouw waartoe de tuin behoort moet worden bewoond

Verhuurders kunnen de kosten aan de huurders toerekenen (alle exploitatiekosten), de kosten voor verbouwingen en reparaties kunnen in de belastingaangifte als inkomensgerelateerde kosten worden gedeclareerd.