Het leggen van gazonroosters - wat zijn de kosten?

Op het eerste gezicht lijken gazonroosters een zeer goedkope manier om een groene oprit of een groot gazon te beveiligen. Het leggen van gazonroosters brengt echter ook kosten met zich mee die in individuele gevallen niet moeten worden onderschat. In ons interview legt de kostencheck-expert de aanleg en de totale kosten uit.

gazonroosters leggen kosten

Vraag: Welke kosten mag men verwachten voor het gazonrooster?

Kostencontrole-expert: Dit kan in individuele gevallen heel anders zijn.

Bepalend voor de kosten is het doel waarvoor de gazonroosters worden gebruikt en de conditie van de ondergrond waarop ze worden gelegd.

Met de kosten kan men niet alleen de materiaalprijs zien, maar moet men ook denken aan de volgende prijscomponenten:

 • de kosten van de gazonroosters zelf, afhankelijk van het beoogde gebruik
 • de kosten van de voorbereiding van de ondergrond
 • de kosten van het planten / vergroenen
 • de kosten van het legwerk
 • de kosten van het extra ontwerp van het gebied dat met grasbestrating wordt geplaveid (bv. het plaatsen van stoepranden)

Als men al deze kostencomponenten bij elkaar neemt, komt men uit op een aanzienlijk hogere prijs per m² dan veel aanbieders willen doen geloven.

Materiaalkosten

goedkope gazonroosters kopen
De gazonroosters moeten niet te goedkoop worden gekocht.

Bij het overwegen van de kosten van het gazonrooster zelf, is het essentieel om aandacht te besteden aan het ontwerp en de stabiliteit. Daarnaast moet men altijd de (meestal gegeven) eenheidsprijzen omrekenen naar een materiaalprijs per m² om zo een denkbare grootte te hebben.

Zelfs met goedkope betonnen gazonstenen uit de doe-het-zelfzaak kunt u al kosten berekenen van minimaal 6 EUR per m² tot 8 EUR per m². Dit geldt echter alleen voor de betonblokken met de laagste dikte (meestal ongeveer 8 cm).

Als u gazonroosterstenen wilt gebruiken om een oprit te beveiligen of voertuigen op het gestabiliseerde gazon te parkeren, hebt u veel sterkere stenen nodig. Zelfs bij gestabiliseerde kunststof varianten is de prijs dan meestal niet lager maar juist hoger. Voor een voldoende sterkte en een goede steenkwaliteit moet u de kosten berekenen in de orde van grootte van 15 EUR per m² tot 20 EUR per m² in veel gevallen.

Dit is echter alleen de zuivere materiaalprijs.

Oppervlaktevoorbereiding

Net als pleisters kunnen veerkrachtige grasstenen niet zomaar op het gazon worden gelegd. Ze hebben een draagvlak nodig om belastingen te kunnen dragen.

Voor het maken van een geschikt bed moet u alleen al de materiaalkosten (zand, grind, bovengrond) berekenen aan ongeveer 10 EUR per m² tot 15 EUR per m².

Deze kosten omvatten alleen de materialen die u nodig hebt, maar niet het werk dat nodig is voor het uitgraven, plaatsen en verdichten van het onderbed. De kosten voor het maken van een onderbed komen ongeveer overeen met de kosten voor bestratingswerkzaamheden.

Voor de productie van de onderbouw, inclusief de grondwerken, moet u ongeveer 30 EUR per m² berekenen tot 40 EUR per m² bij een gespecialiseerd bedrijf. Daarnaast zijn er de materiaalkosten voor de onderconstructie van minimaal 10 EUR per m² tot 15 EUR per m².

Afhankelijk van de toestand van de grond, de toegankelijkheid van het installatiegebied en de individuele eisen kan dit bij een professionele uitvoering nog duurder uitvallen. U moet echter rekening houden met 40 EUR per m² tot 50 EUR per m² voor de voorbereiding van de ondervloer door een gespecialiseerd bedrijf.

Aanplanting en vergroening

gazonrooster vergroenen
De kosten voor het vergroenen van de stenen zijn relatief laag.

De aanplant van het gestabiliseerde gebied zal dan daarentegen slechts lage kosten met zich meebrengen. Parkeergazon kost meestal minder dan 0,10 EUR per m², als u de beplanting volledig door een gespecialiseerd bedrijf laat doen, moet u rekening houden met kosten van 1,50 EUR per m² tot 2,50 EUR per m². In ruil daarvoor is echter een professionele vergroening met optimaal geschikte gazonzaden gegarandeerd.

Leggen van de prestaties

De kosten voor het leggen van de gazonroosters liggen in een soortgelijk bereik als die van betonnen bestrating, mogelijk iets goedkoper. Als de leg echter door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd, worden er ook werktijdkosten gemaakt.

Afhankelijk van de grootte van de oppervlakte en de inspanning die met het leggen gemoeid is, kunt u voor deze dienst meestal tussen 20 EUR per m² en 30 EUR per m² berekenen, maar dit is altijd sterk afhankelijk van het individuele geval en het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

Kosten voor extra ontwerp

Naast de zuivere productiekosten voor het verharde gebied zijn er vaak extra kosten - bijvoorbeeld voor randstabilisatie (het plaatsen van stoepranden langs het gebied) of voor de aanleg van een drainagesysteem (noodzakelijk voor waterondoorlatende bodems zoals kleigrond).

De kosten kunnen van geval tot geval sterk verschillen, maar moeten in ieder geval individueel worden berekend. In de praktijk is er echter een verder risico op extra kostenstijgingen.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We willen een totale oppervlakte van 40 m² bedekken met gazonroosters. Uit kostenoverwegingen zullen we de grondwerken zelf uitvoeren, maar de ondergrond zal worden geproduceerd door een gespecialiseerd bedrijf, dat ook verantwoordelijk zal zijn voor het leggen van de gazonroosters (10 cm dik). We zorgen zelf voor de vergroening, we kunnen het zonder stoepranden en afwatering doen.

Deze kosten worden in een individueel geval gemaakt en omvatten uitgebreide eigen bijdragen. Voor werkzaamheden in andere gevallen kunnen ook aanzienlijk andere kosten ontstaan.

Vraag: Wat is van invloed op de kosten bij het leggen van gazonroosters?

Kostencontrole expert: Hier moet een hele reeks dingen worden overwogen:

gazonrooster laten leggen prijs
De kosten voor het leggen van gazonroosters zijn afhankelijk van verschillende factoren
 • welk type gazonroosters met welke dikte gebruikt moet worden
 • welke materiaalkosten worden gemaakt voor de onderbedding (vereisten voor stabiliteit en draagkracht)
 • welke kosten worden gemaakt voor de noodzakelijke grondwerken
 • welke kosten worden gemaakt voor de productie van het onderste bed als een gespecialiseerd bedrijf de installatie uitvoert
 • welke kosten worden gemaakt voor de legwerkzaamheden
 • welke kosten worden gemaakt voor de vergroening (materiaalkosten en uitvoeringskosten)
 • of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen (randafbakening, drainage, enz.)
 • wat de bodemgesteldheid is op de plaats van installatie van de gazonroosterstenen
 • welke toegankelijkheid (machinegebruik) wordt gegeven voor het gebied

De kosten voor het leggen van gazonroosters gaan dus veel verder dan de zuivere materiaalkosten, zeker als bedrijven de aanleg overnemen. De vergelijking met een verharde ondergrond of andere bevestigingsmogelijkheden (bijv. grindgrond) moet zeker op voorhand gemaakt worden - gazonroosterstenen zijn niet altijd automatisch de goedkoopste bevestigingsmogelijkheid.