Verwijdering van groenafval: Welke kosten moeten worden berekend?

groenafval verwijderen kosten

Of het nu gaat om het maaien van de haag, het snoeien van de bomen of het maaien van het gazon: al deze bewerkingen leveren zogenaamd groenafval op. Wie geen composthoop heeft of met te veel groenafval te maken heeft, moet het maaisel laten weggooien. In ons interview bespreken we met de cost-check expert welke kosten te verwachten zijn.

Vraag: Wat kost het om groenafval te laten verwijderen?

Kostencontrole-expert: De kosten kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de plaats van verwijdering en de af te voeren hoeveelheid. Laten we beginnen met een concreet voorbeeld:

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

gazon maaien afval
Het maaien van het gazon levert ook tuinafval op.

De afgelopen weken hebben we de tuin moeten verzorgen: de haag werd op het riet gezet, de fruitbomen werden gemaaid, het gazon werd gemaaid en onze overwoekerde vlindertuin werd omgemaaid. Dit heeft geresulteerd in veel groene stekken, die we nu in een container hebben afgevoerd. Wij bestellen een 5 m³ container voor groenafval van de containerdienst.

De kosten in dit kostenvoorbeeld hebben betrekking op het storten van een bepaalde hoeveelheid groenafval op een specifieke stortplaats. De kosten voor de verwijdering van groenafval kunnen in andere gevallen echter aanzienlijk variëren.

Vraag: Wat zijn de kosten voor de verwijdering van groenafval meestal binnen?

groenafval borstelen
Hoe groter de hoeveelheid, hoe lager de kosten meestal zijn.

Kostencontrole expert: Indien de verwijdering wordt uitgevoerd met behulp van een gehuurde container, moeten in de praktijk kosten tussen 20 EUR per m³ en 40 EUR per m³ worden verwacht.

Hoe groter de af te voeren hoeveelheid, hoe lager de prijs meestal wordt. De volledige kosten (levering, oponthoud, ophaling en verwijdering) van een 5 m³-container bijvoorbeeld bedragen ongeveer 150 EUR tot 200 EUR, terwijl een 10 m³-container die twee keer zo groot is, meestal slechts 200 EUR tot 250 EUR kost.

De verwijderingskosten voor groenafval variëren echter van regio tot regio. De gemaakte kosten kunnen dus sterk verschillen van regio tot regio. Ook de prijsstelling van individuele containerdiensten kan variëren.

Kosten voor extra diensten

In het geval van volledige prijzen (forfaitaire regeling) zijn alle kosten voor de container reeds gedekt. Er kunnen echter extra kosten worden gemaakt voor bepaalde extra diensten die de containerdienst moet verlenen:

  • het verkrijgen van een installatievergunning van de verantwoordelijke gemeente
  • de zogenaamde leegloop van de containerdienst
  • handmatige sortering

Een installatievergunning is altijd vereist als de container op openbaar terrein moet worden opgesteld. Dit is altijd het geval als er niet genoeg ruimte is op uw eigen terrein of als de doorgangsbreedte te klein is voor de bezorgwagen.

Meestal vraagt de containerdienst zelf de installatievergunningen rechtstreeks bij de gemeente aan. De kosten hiervoor worden echter wel doorberekend. In de praktijk liggen ze meestal tussen de 50 en 100 euro.

Een lege rit wordt altijd in rekening gebracht als de containerdienst de container bij de eerste poging niet kan afleveren of ophalen. Dit is ongeveer het geval als de container overvol is (maximale vulhoogte is 10 cm onder de bovenrand). Het is belangrijk om lege ritten te vermijden, omdat deze meestal erg duur zijn (100 EUR en meer per mislukte poging).

Handmatig opnieuw sorteren is altijd noodzakelijk als de container gevuld is met niet-toegestane stoffen. In het geval van groene afvalcontainers moet er speciaal op worden gelet dat er geen houtafval (dikkere takken, stronken, enz.) of grond in de container zit. Voor deze materialen moeten aparte containers worden besteld om ze te kunnen weggooien.

Vraag: Waarvan hangen de kosten voor de verwijdering van groenafval af?

groenafval verwijderen met container
De kosten voor de verwijdering zijn meestal afhankelijk van de grootte van de container.

Kostencontrole-expert: hier te overwegen:

  • de verwijderingslocatie (regionale verschillen in kosten)
  • welke hoeveelheden moeten worden afgevoerd (containergrootte)
  • welke containerdienst wordt besteld en welk factureringsmodel wordt gebruikt (meestal forfaitaire facturering)
  • welke extra kosten voor de verwijdering van de container zullen worden gemaakt